parallax background

زندگی نامه

تاراز در تيرماه ١٣٥٦ در شهر همدان متولد و دوران كودكى را در شهر خرم آباد سپرى نمود و از ابتداى دوره تحصيلى راهنمايى تا كنون ساكن شهر تهران مى باشد. وي فارغ التحصيل رشته دكتراى كارآفرينى گرايش توسعه كسب و كار بوده و خواننده سبك پاپ است و موسيقى را بصورت حرفه اى از سال ١٣٧١ در يكى از آموزشگاه هاى شرق تهران شروع كرد

زندگی نامه

تاراز در تيرماه ١٣٥٦ در شهر همدان متولد و دوران كودكى را در شهر خرم آباد سپرى نمود و از ابتداى دوره تحصيلى راهنمايى تا كنون ساكن شهر تهران مى باشد. وي فارغ التحصيل رشته دكتراى كارآفرينى گرايش توسعه كسب و كار بوده و خواننده سبك پاپ است و موسيقى را بصورت حرفه اى از سال ١٣٧١ در يكى از آموزشگاه هاى شرق تهران شروع كرد

تک آهنگ ها

آهنگ جدید
رویای ساده
گوش دهید
Previous
Next